Prawa autorskie

Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na stronach bloga podlegają ochronie prawnej.

Informacje zamieszczone w ramach bloga Gentlemania.pl (między innymi teksty, ilustracje i dźwięki) poza ściśle prywatnymi celami nie mogą być reprodukowane, przenoszone, rozprowadzane lub przechowywane bez uprzedniej pisemnej zgody autorów bloga.

W razie chęci wykorzystania informacji zamieszczonych na blogu lub podjęcia współpracy prosimy o kontakt za pomocą formularza znajdującego się w odpowiedniej zakładce menu strony głównej.

Leave a Reply